PLEASE DINE

最新优惠

O    F    F    E    R

标题
更多
 • 菲力牛排
  菲力牛排

  菲力牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一。牛排的烹调方法以煎和烧烤为主...

 • 芝士披萨
  芝士披萨

  芝士披萨

  披萨,是一种发源于意大利的食品,在全球颇受欢迎。比萨饼的通常做法是用发...

 • 菲力牛排
  菲力牛排

  菲力牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一。牛排的烹调方法以煎和烧烤为主...

¥48 订购
¥63 订购
¥79 订购

网上订餐

O   R    D    E    R          M    E    A    L

微信订餐!

新用户首次下单
最高立减30元
立即订购吧!

饿了么订餐!

新用户首次下单
最高立减30元
立即订购吧!

百度外卖订餐!

新用户首次下单
最高立减30元
立即订购吧!

美食天地

F   O   O   D       P   A    R    A    D    I    S    E

外送菜单
标题
更多
 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

订餐
订餐
订餐
订餐
订餐
订餐
汤饮
标题
更多
 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒
  黑胡椒
  ¥58

  黑胡椒

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

订餐
订餐
订餐
订餐
订餐
订餐
配餐及小食
标题
更多
 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

订餐
订餐
订餐
订餐
订餐
订餐
单点主餐
标题
更多
 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

订餐
订餐
订餐
订餐
订餐
订餐
精选套餐
标题
更多
 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

订餐
订餐
订餐
订餐
订餐
订餐
晚餐定食
标题
更多
 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

订餐
订餐
订餐
订餐
订餐
订餐
早餐
标题
更多
 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

 • 黑胡椒牛排
  黑胡椒牛排
  ¥58

  黑胡椒牛排

  牛排,或称牛扒,是块状的牛肉,是西餐中最常见的食物之一...

订餐
订餐
订餐
订餐
订餐
订餐

品牌故事

E    V   E   N   T         S   T   O   R   Y

在中国部分城市和地区,xxx隶属于香港洪氏集团的合兴集团控股有限公司管理运营。1992年,第一家xxx餐厅在北京落户,截至2013年底,xxx在北京、天津、河北、吉林、辽宁、黑龙江、内蒙等地区已开设餐厅304家,并仍在不断发展。 
xxx始终秉承"良心品质"为核心价值观,精心经营,以良心对待顾客、合作伙伴、股东和员工,为国人提康、卫生、美味的餐饮食品及舒适的用餐环境,满足广大消费者对现代餐饮之需求。xxx自经营以来,受到国家相关部门及专业行业协会的认可,获得了中国...


了解我们

新闻中心

N   E   W   S       C    E   N   T    E   R

新闻中心  /  Newspaper center

营养小常识  /  Nutrition Tips

消灭食品谣言尤需 重建公众安全...

军队代表常万全同志在解放军代表团小组讨论会上说,党的十九大是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次历史性盛会,意义极其重大,影响极其深远,必将在党史、国史、中华民族发展史上留下光辉灿烂的篇章...

2017-10-23

PLEASE DINE

在中国部分城市和地区,xxx隶属于香港洪氏集团的合兴集团控股有限公司管理运营...

导航

关于

关注我们

关注微信公众号

扫描浏览手机站

×